Spiritual Response Therapy

Spiritual Response Therapy

Osvobození dušePřicházíme na svět, jako malý, bezbranný, krásný drobeček. V okamžiku našeho narození však nejsme "kniha nepopsaná". Máme za sebou stovky jiných prožitých životů, ve kterých se naše duše učila a získávala zkušenosti. Tyto životy často nebyly moc jednoduché. Byli jsme proklínáni, skládali jsme přísahy a sliby. Prožívali jsme hodně utrpení, ubližovali jiným lidem, umírali v bolestech sami nebo byli zabiti, zavražděni, upáleni, ukřižováni. Naše utrpení však nekončilo naší smrtí. Naše pocity, strach, hrůza, vše špatné co jsme udělali nebo co jiní udělali nám, nezmizelo, zůstalo s námi ve formě různých negativních energií. Tyto energie si sebou přinášíme na svět v novém životě. Ovlivňují náš život, přispívají ke vzniku některých nemocí. Hrůzné zážitky z minulých životů jsou i příčinou různých fobií. Některé situace v našem životě nám tyto zážitky připomenou a my zažíváme pocity nezměrné úzkosti a nevíme proč. Tyto energie ovlivňují i naše spolužití s ostatními lidmi. S někým je nám hned příjemně, bezpečně. K někomu nás to sice "táhne", ale přesto nejsme s ním šťastni. I tady se projevuje naše spolužití s těmito lidmi v minulých životech.

Lidská duše si volí ve svém příštím životě často těžké úkoly, ale zbavit se negativních energií, které přitom získá, není pro ni snadné. Láska ve všech pozitivních podobách, jí od tohoto břímě ulehčuje. Ale může někdy trvat hodně životů, než se některé negativní energie zbaví. Ale současně může na sebe vázat v těchto životech nové negativní energie. Každý chybujeme a neuděláme napoprvé vždy vše správně. Tak si vytváříme emocionální bloky a negativní programy ovlivňující naše chování, které pak projeví i na úrovni fyzické na našem zdraví a duševní pohodě. SRT nám umožňuje odstranění těchto programů a bloků a tím i vyčištění od negativních energií, které je způsobily. Člověk takto očištěný, nemusí věnovat další své inkarnace pokusům, zbavit se těchto negativních energií a duše může využívat zkušeností, které mnohdy s velkými obětmi a utrpením získávala a připravovat se na další úkoly a při kterých nabyde další cenné zkušenosti. Těchto souvislostí si nejsme většinou vědomi, protože poznáváme a vnímáme svět prostřednictvím svých pěti smyslů. A vynášíme na jejich základě soudy, co je správné nebo špatné, dobré nebo zlé a tak se často nerozhoduje správně. Netušíme co všechno, se také projevuje v našem zdraví, chování a spolužití s ostatními lidmi. Cílem našeho života není hromadit hmotné statky, ale poučit se a získat další vědění, aby naše duše, která shromažduje vědění, které získáváme ve všech svých životech, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet dokonalé "Světlo", jímž podle Ježíše jsme.
Základem práce SRT( Spiritual Response Therapy) je proto proces vyhledávání a odstranění škodlivých programů z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního univerza a dokonce i budoucích životů. Přinášející u většiny lidí mentální, emocionální a duchovní uzdravení. Jen v případech, že "očištěný" člověk není schopen hned změnit své velmi hluboké vědomé návyky, neprojeví se očista tak pronikavě. Ale i tak je duši umožněn rychlejší rozvoj.

SRT se vymyká všem doposud známým a užívaným metodám. Při této práci je terapeut v přímém kontaktu s Vyšším Já (tj. soubor duchovních bytostí), které má přístup k energetickým a informačním polím nás všech, může proto vyhledat v záznamech klientovy duše zápisy o negativních programech, blocích, překážkách, negativních energiích, motivacích apod. a dokáže je následně odstranit. Kromě informace o negativních záležitostech je možné do značné hloubky zjistit i příčiny problémů a přispět tak k pochopení situace a poučení. Současně při poučení na vědomé úrovni však probíhá poučení na úrovni duše člověka, což je podstatně důležitější!Terapeut vyhledá pomocí kyvadla programy, které působí problémy a potíže klienta a pro usnadnění komunikace s Vyšším Já používá sadu více jak třiceti vějířových tabulek, jejichž autorem je pan Robert E. Detzler. Po zjištění negativního bloku se v případě potřeby zjišťují detaily, kdy vznikl blok, v kolika minulých životech, za jakých okolností atd. Klient tak dostane řadu informací, které mu na vědomé úrovni pomohou vyznat se v příčinách problémů. Učitelé a terapeuti SRT
Některé z mnoha výhod metody SRT:
 

 Poslední aktualizace:        06.12.2005

Copyright © Phacops

Valid HTML 4.01 Transitional